OM OSS

Tour of Scandinavia har innledet et samarbeid med verdiorganisasjon Like Muligheter i forhold til å jobbe med jentenes muligheter til å satse på sykkel som sin idrett – et prosjekt vi kaller LM Sykkel.

Like Muligheter har tilsvarende verdiprosjekter innen fotball, bryting, friidrett og hopp med henholdsvis Caroline Graham Hansen, Grace Bullen, Amalie Iuel og Maren Lundby som ambassadører. Når det gjelder sykkel er det Emilie Moberg som er prosjektets ambassadør i 2023.

LM Sykkel vil pågå gjennom vinteren, våren og sommeren, og kulminere med et åpent kriteriumsritt i Halden tirsdag 22 august for alle jenter hvor vi bruker de samme lokale rundene som World Tour rittet Tour of Scandinavia som har mål.

Vi starter prosjektet med en kick-off samling på Sola Arena 27 – 29 januar 2023, hvor vi kan tilby en fullspekket helg.

FORMÅL OG MÅLSETTINGER

Det er få jenter og små miljøer i de ulike sykkelklubbene rundt omkring i Norge.
Gjennom denne bloggen ønsker vi å skape et interaktivt nettverk for alle jenter som er interessert i sykkel hvor man kan finne relevant informasjon om trening, kosthold, utstyr, ritt, reiser, opplevelser, design, mm.

Prosjektet og bloggen er ikke noe alternativ til å melde seg inn i en sykkelklubb lokalt, men kan forhåpentligvis være til inspirasjon og glede for alle jenter som driver med sykkel eller ønsker å drive med sykkel som sin idrett ut ifra sitt lokale miljø.

Målsetningen er at bloggen skal bidra til at dere selv skaper et nettverk og kan nyte godt av hverandres erfaringer og være et sosialt og sykkelfaglig møtested dere jenter i mellom.
Som en del av bloggen har vi også etablert et lukket sykkelforum hvor dere uformelt kan avtale treninger og andre sykkelrelaterte aktiviteter, samt stille spørsmål og få svar på ting dere måtte lure på.
Vi gleder oss til å være med å utvikle sykkelsporten i Norge for jenter og håper vi sammen med nettopp deg kan utviklet et spennende nettverk som gjør at flere jenter ønsker å satse på sykkel som sin idrett.